1. stabiliseringspolitik

  stabiliseringspolitik, konjunkturpolitik, ekonomisk politik vars syfte är att dämpa konjunktursvängningarna och därmed samtidigt upprätthålla låg inflation och låg arbetslöshet.
 2. stabil

  stabil är den som är stadig och som inte ändrar sig så lätt.
 3. stabilitet

  stabilitet (latin stabilitas, av stabil), i allmän betydelse och inom fysiken egenskap hos ett system i jämvikt.
 4. stabilt sidoläge

  stabilt sidoläge, tidigare framstupa sidoläge, en kombination av sidoläge och bukläge i vilket man placerar medvetslösa personer som andas i väntan på vård.

 5. stabilitetsön

  stabilitetsön, hypotes inom kärnfysiken att vissa isotoper av transuranerna är relativt långlivade.
 6. stabilisator

  stabilisator, ämne som tillsätts andra ämnen eller produkter i syfte att förstärka vissa egenskaper eller förhindra eller hämma oönskade kemiska eller fysikaliska reaktioner.
 7. stabilisator

  stabilisator, anordning för att minska rullningsrörelsen hos fartyg.
 8. stabil

  stabi´l adj. ~t ORDLED: stab-il
  Svensk ordbok
 9. stabil skiktning

  stabil skiktning, inom meteorologin tillstånd i atmosfären då temperaturens ändring med höjden är sådan att luftens rörelser vertikalt bromsas.
 10. evolutionärt stabil strategi

  evolutionärt stabil strategi, evolutionsbiologiskt begrepp, se ESS.