1. stabilitet

  stabilitet (latin stabilitas, av stabil), i allmän betydelse och inom fysiken egenskap hos ett system i jämvikt.
 2. ekologisk stabilitet

  ekologisk stabilitet, hur mycket ekosystems eller populationers tillstånd varierar över tid.
 3. Stabilitets- och tillväxtpakten

  Stabilitets- och tillväxtpakten, regelverk inom EU som ska se till att medlemsländerna bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.
 4. stabilitet

  stabilite´t subst. ~en ORDLED: stab-il-itet-en
  Svensk ordbok
 5. Juan Orlando Hernández

  Hernández, Juan Orlando, född 1968, honduransk politiker, president sedan 2014.

 6. Janet Yellen

  Yellen, Janet, född 1946, amerikansk ekonom, 2014–18 chef för USA:s centralbank Federal Reserve.

 7. kanot

  kanot är en låg, långsmal båt som har utvecklats oberoende av varandra av många olika folk på jorden.
 8. euro

  euro, internationell valutabeteckning EUR, €, gemensam valuta i de länder som ingår i euroområdet.
 9. komposition

  komposition, sammanställning av former m.m. till en grundval för den konstnärliga helheten.
 10. bärighet

  bärighet, en båts eller ett fartygs lastförmåga.