1. stadium

  stadium, inom medicinen term som används främst för att ange utbredningen av en tumörsjukdom hos en patient.
 2. stadium

  sta´dium subst. stadiet stadier ORDLED: stadi-et
  Svensk ordbok
 3. Stadium AB

  Stadium AB, Norrköping, butikskedja med inriktning på sportartiklar och kläder.

 4. Wembley Stadium

  Wembley Stadium, centrum i ett komplex av idrottsanläggningar i Wembley Park nordvästra London, Storbritannien.
 5. formella tankeoperationernas stadium

  formella tankeoperationernas stadium, det sista stadiet i tänkandets utveckling enligt Jean Piagets teori.
 6. symboliska tänkandets stadium

  symboliska tänkandets stadium, ett av stadierna i barns tankemässiga utveckling enligt Piaget (jämför kognitiv utveckling).
 7. konkreta operationernas stadium

  konkreta operationernas stadium, period i barnets kognitiva utveckling enligt Jean Piaget.
 8. flodblindhet

  flodblindhet, stadium av masksjukdomen onchocerciasis som kännetecknas av nedsatt syn eller blindhet.
 9. pachyten

  pachyten, stadium av cellens reduktionsdelning.
 10. Dukes’ klassifikation

  Dukes’ klassifikation, en stadieindelning av cancer i tjocktarm och ändtarm.