1. formella tankeoperationernas stadium

  formella tankeoperationernas stadium, det sista stadiet i tänkandets utveckling enligt Jean Piagets teori.
 2. stadium

  stadium, inom medicinen term som används främst för att ange utbredningen av en tumörsjukdom hos en patient.
 3. konkreta operationernas stadium

  konkreta operationernas stadium, period i barnets kognitiva utveckling enligt Jean Piaget.
 4. Wembley Stadium

  Wembley Stadium, centrum i ett komplex av idrottsanläggningar i Wembley Park nordvästra London, Storbritannien.
 5. stadium

  sta´dium subst. stadiet stadier ORDLED: stadi-et
  Svensk ordbok
 6. Stadium AB

  Stadium AB, Norrköping, butikskedja med inriktning på sportartiklar och kläder.

 7. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 8. symboliska tänkandets stadium

  symboliska tänkandets stadium, ett av stadierna i barns tankemässiga utveckling enligt Piaget (jämför kognitiv utveckling).
 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 10. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.