1. staket

  staket [-ke´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stak-et-et
  Svensk ordbok
 2. grind

  grind, anordning för portöppning, vanligen i staket, stängsel eller mur, avsedd att vid behov släppa fram person-, fordonstrafik eller boskap.
 3. lustträdgård

  lustträdgård, historisk benämning på en staket- eller muromgärdad trädgård avsedd för vila och skönhetsupplevelse, i motsats till nyttoträdgården.
 4. grannelagsrätt

  grannelagsrätt, inom fastighetsrätten de regler som avgör förhållandet mellan grannfastigheter, t.ex. staket, träd och annat i gränsen men också störningar över gränsen i form av buller och rök.
 5. palissad

  palissad är ett byggnadsverk som liknar ett mycket stort staket med spetsiga träpålar.
 6. jorduggla

  jorduggla, Asio flammeus, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 7. ridsport

  ridsport är sporter där häst och ryttare eller kusk deltar.
 8. vägglav

  vägglav, Xanthoria parietina, art i gruppen bladlavar.
 9. ugglor

  ugglor är en grupp fåglar.
 10. stupa

  stupa, buddhistisk kultbyggnad bestående av en halvsfärisk, mestadels massiv byggnad som ibland vilar på en kvadratisk bas.