1. stamaktie

  stamaktie, aktie som till skillnad från preferensaktie saknar företrädesrätt till ett bolags vinst och tillgångar.
 2. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 3. islamiskt bankväsen

  islamiskt bankväsen, de islamiska banker och finansinstitut som arbetar enligt tolkning av de islamiska finansiella principerna, framför allt dess förbud mot riba.
 4. stamaktie

  stam`aktie subst. ~n ~r ORDLED: stam--akti-en
  Svensk ordbok
 5. konvertibel aktie

  konvertibel aktie, aktie som på sätt som närmare anges i bolagsordningen kan omvandlas till aktie av annat slag t.ex. från preferensaktie till stamaktie.
 6. preferensaktie

  preferensaktie [-aŋ`s- el. -en`s-] subst. ~n ~r ORDLED: pre-fer-ens--akti-en
  Svensk ordbok
 7. stam-

  stam- förled
  Svensk ordbok
 8. aktie

  aktie [ak´tsie] subst. ~n ~r ORDLED: akti-en
  Svensk ordbok