1. standardisering

  standardisering, systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.
 2. standardspråk

  standardspråk, riksspråk , den form av ett språk som i motsats till dialekter och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral.
 3. standardmodellen

  standardmodellen, inom fysiken en teoretisk modell som beskriver alla typer av växelverkan mellan elementarpartiklar utom gravitationen.
 4. standardavvikelse

  standardavvikelse, statistiskt mått på utspridningen hos data eller en fördelning.
 5. Stan Lee

  Lee, Stan, egentligen Stanley Lieber, 1922–2018, amerikansk serieförfattare och redaktör.

 6. stannfåglar

  stannfåglar är fåglar som bor i samma område hela året.
 7. Gamla stan

  Gamla stan, vanlig benämning på staden mellan broarna, Stockholms äldsta stadsdel.
 8. Stanley Miller

  Stanley Miller var amerikansk kemist och genomförde 1953 ett berömt experiment där han visade att metan, ammoniak, väte och vatten kunde bilda aminosyror.

 9. standardtillstånd

  standardtillstånd, för ett rent ämne eller ett ämne i lösning ämnets tillstånd under strikt fastställda, vanligen internationellt överenskomna, betingelser.
 10. standardpotential

  standardpotential, annat namn på normalpotential; jämför elektrodpotential.