1. stans

  stans (italienska stanza), strof. Ursprungligen avsåg det italienska ordet strof i största allmänhet, men under 1400-talet kom termen att reserveras för strofformen ottave rime, som användes för den förnämsta diktningen.
 2. stansning

  stansning, inom verkstadstekniken en form av klippning, där t.ex. en rondell avskiljs från en plåt eller ett band genom skjuvning, sprickbildning och vanligtvis brott.
 3. stans

  3stans subst. ~en ~er [stan`s- äv. stan´s-] ORDLED: stans-en
  Svensk ordbok
 4. stans

  2stans subst. ~en ~ar ORDLED: stans-en
  Svensk ordbok
 5. stans

  1stans subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 6. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 7. Stan Lee

  Lee, Stan, egentligen Stanley Lieber, 1922–2018, amerikansk serieförfattare och redaktör.

 8. Gamla stan

  Gamla stan, vanlig benämning på staden mellan broarna, Stockholms äldsta stadsdel.
 9. S:t Ansgars stiftelse

  S:t Ansgars stiftelse, stiftelse bildad 1949 för att skapa ett studenthem i Uppsala med kyrka och egen präst.
 10. stansa

  stan`sa verb ~de ~t ORDLED: stans-ar SUBST.: stansande, stansning
  Svensk ordbok