1. stansa

  stan`sa verb ~de ~t ORDLED: stans-ar SUBST.: stansande, stansning
  Svensk ordbok
 2. egg

  egg, den arbetande kanten i verktyg för skärande och klippande bearbetning.
 3. planteringsjärn

  planteringsjärn, lökjärn , redskap avsett för plantering av lökar, t.ex. i gräsmattor.
 4. stansning

  stansning, inom verkstadstekniken en form av klippning, där t.ex. en rondell avskiljs från en plåt eller ett band genom skjuvning, sprickbildning och vanligtvis brott.
 5. kalkylator

  kalkylator, ursprungligen en hålkortsmaskin för beräkningar.
 6. Angelo Poliziano

  Poliziano (egentligen Ambrogini), Angelo, 1454–94, italiensk diktare och humanist.
 7. kork

  kork är en del av barken från ett träd, korkek, som växer i länderna runt Medelhavet.
 8. animerad film

  animerad film, samlingsnamn på rörliga bilder, skapade genom fotografering av teckningar eller objekt (dockor, lerfigurer, silhuetter e.d.) eller i dator.
 9. Herman Hollerith

  Hollerith, Herman, 1860–1929, amerikansk ingenjör, uppfinnare av hålkortsmaskinen.
 10. Jean Moréas

  Moréas, Jean, egentligen Iōannēs Papadiamantopoulos, 1856–1910, fransk författare och kritiker av grekisk härkomst.