1. stark växelverkan

  stark växelverkan är en av naturens fyra grundläggande krafter och är därför viktig för att ”forma” naturen.
 2. stark kärnkraft

  stark kärnkraft, den starka kärnkraften, är detsamma som stark växelverkan.
 3. Ulf Stark

  Stark, Ulf, född 12 juli 1944, död 13 juni 2017, författare.

 4. starkströmsnät

  starkströmsnät, elkraftnät, ledningsnät för överföring av el från produktionsanläggningar till förbrukare.
 5. starka verb

  starka verb, i germanska språk verb som inte bildar preteritum och perfekt particip med dentalsuffix utan med vokalväxling (avljud), t.ex. svenska bit- a, bet, bit- en; tyska beiss- en, biss, ge- biss- en, engelska bite, bit, bitt- en.
 6. Philippe Starck

  Starck, Philippe, född 1949, fransk arkitekt och industridesigner.
 7. stark böjning

  stark böjning, i beskrivning av äldre germanska språkstadier typ av böjning för substantiv och adjektiv.
 8. Harold Stark

  Stark, Harold, 1880–1972, amerikansk militär, amiral 1939.
 9. starkströmsanläggning

  starkströmsanläggning, inom elektrotekniken en anläggning för starkström, dvs. elektrisk ström med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens att den kan vara farlig för person eller egendom.
 10. starkström

  starkström, elektrisk ström av så hög styrka, spänning eller frekvens att den kan vara farlig för person eller egendom.