1. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 2. startavgift

  startavgift [sta`rt- el. start`-] subst. ~en ~er ORDLED: start--av-gift-en
  Svensk ordbok
 3. Uppslagsverket Finland

  Uppslagsverket Finland, finländskt svenskspråkigt uppslagsverk, utgivet på Schildts förlag.

 4. upprop

  upp`rop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--rop-et
  Svensk ordbok
 5. Svenska Uppfinnareföreningen

  Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, ideell förening, bildad 1886 på initiativ av bl.a. S.A. Andrée och Gustaf de Laval.
 6. start

  start, inom tävlingsidrotten term som markerar inledningen till hastighetslopp i ett stort antal grenar, t.ex. löpning, hästsport, segling, motorsport.
 7. START

  START, Strategic Arms Reduction Talks, nedrustningsförhandlingar mellan Sovjetunionen och USA om de bägge ländernas strategiska, direkt mot huvudmotståndaren riktade, kärnvapnen.

 8. mineralolja

  mineralolja, oljeprodukt framställd ur fossila material, främst petroleum men även brun- och stenkol, bituminösa skiffrar och torv.

 9. Jonas Savimbi

  Savimbi, Jonas, 1934–2002, angolansk gerillaledare.

 10. petroleumindustri

  petroleumindustri, industri baserad på prospektering, utvinning och raffinering av råolja och naturgas.