1. stat

  stat kan vara ett geografiskt område, alltså ett land som ofta har ett gemensamt styre.

 2. stat

  stat, den naturalön som statare uppbar för sin årsanställning.
 3. stat

  stat subst. ~en ~er ORDLED: stat-en
  Svensk ordbok
 4. islamisk stat

  islamisk stat, benämning inom den muslimska världen på en stat vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat.
 5. kyrka–stat-frågan

  kyrka–stat-frågan, problematiken och debatten kring relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.
 6. statare

  statare var jordbruksarbetare som var anställda på stora gårdar och gods i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet.

 7. staten

  staten är den offentliga makten på riksnivå i ett land, se stat.
 8. stater

  stater, grekiskt mynt för dubbla normalenheten drachma.
 9. stator

  stator, inom elektrotekniken den stationära delen i en elektrisk maskin.
 10. Staten det är jag

  Staten det är jag, yttrande tillskrivet Ludvig XIV, se L’État c’est moi.