1. station

  station, inom elektrotekniken anläggning med elektrisk utrustning för att generera, transformera eller fördela elektrisk energi (el).
 2. station

  station (latin statio ’(stilla),stående’; ’vistelse(ort)’; ’tilläggsplats’) järnvägsstation, stationsbyggnad, avgränsad del av en järnvägsbana som kan övervakas av tågklarerare, oftast försedd med möjlighet till tågmöte.
 3. station

  station [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: stat-ion-en
  Svensk ordbok
 4. MR-station

  MR-station, i distributionsnät för naturgas utrustning för mätning av gasflöde och gaskvalitet samt för reglering/reducering av gastryck.
 5. biologisk station

  biologisk station, anläggning för biologisk forskning i fält.
 6. meteorologisk station

  meteorologisk station, väderstation där minst en meteorologisk variabel, exempelvis temperaturen, observeras regelbundet.
 7. lantbrukskemisk station

  lantbrukskemisk station, institution som arbetar med lantbrukskemiska analyser för jordbruket och trädgårdsbruket.
 8. Bornö station

  Bornö station, havsforskningsstation på ön Stora Bornö i Gullmarsfjorden, Bohuslän.
 9. International Space Station

  International Space Station, den internationella rymdstationen, se ISS.
 10. Abisko naturvetenskapliga station

  Abisko naturvetenskapliga station bedriver omfattande biologisk och geovetenskaplig forskning i subarktiska miljöer.