1. statschef

  statschef eller statsöverhuvud är den högsta titeln i ett land.
 2. statschef

  statschef [stat`s- el. sta`ts-] subst. ~en ~er ORDLED: stats--chef-en
  Svensk ordbok
 3. statschefsflagga

  statschefsflagga, personlig flagga för en statschef, till funktionen motsvarande ett militärt befälstecken.
 4. statsöverhuvud

  statsöverhuvud, detsamma som statschef.
 5. Sudan

  Sudan, stat i nordöstra Afrika.

 6. statsbesök

  statsbesök, officiellt besök av statschefen i ett land hos statschefen i ett annat land.
 7. François Mitterrand

  Mitterrand, François, född 26 oktober 1916, död 8 januari 1996, fransk politiker, president 1981–95, till yrket advokat.
 8. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 9. kreditivbrev

  kreditivbrev, en fullmakt utfärdad av ett lands statschef för en ambassadör, som är utsedd att representera landet.
 10. Bundespräsident

  Bundespräsident, titel för statschefen i Tyskland, Österrike och Schweiz; se förbundspresident.