1. status

  status, inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.

 2. status

  status, inom medicinen gängse kortform för status praesens (’nuvarande tillstånd’), term för vad som införs i patientjournalen om en patients tillstånd vid ett undersökningstillfälle.
 3. status quo

  status quo (latin), egentligen tillstånd vari (något befunnit sig tidigare), numera med innebörden ’oförändrat tillstånd’.
 4. status asthmaticus

  status asthmaticus, numera sällan använd benämning på akut, svår astma, astmakris, andnöd med tilltagande utmattning och medvetanderubbning på grund av syrebrist och cirkulationssvikt som inte förbättras av ordinär akutbehandling.
 5. statusgrupp

  statusgrupp, individer som på basis av gemensam livsstil, status och kulturella värderingar känner samhörighet och gruppidentitet.
 6. status

  status [sta´- el. sta`-] subst., best. f. ~ el. ~en, äv. neutr. ORDLED: stat-us-en
  Svensk ordbok
 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. Status Quo

  Status Quo, brittisk rockgrupp, bildad i London som The Spectres 1962.

 9. status epilepticus

  status epilepticus, ständigt pågående eller tätt återkommande epileptiska anfall.
 10. segregation

  segregation, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper.