1. stavning

  stavning, ortografi, se rättskrivning.
 2. stav

  stav, typ av sinnescell i näthinnan, se stavar.
 3. stavspiralgalax

  stavspiralgalax, spiralgalax med en central stavformig förtätning av stjärnor från vars ändar spiralarmar utgår.
 4. stavelse

  stavelse, i många språk minsta enhet för gruppering av en följd av språkljud och också rytmisk grundenhet (jämför rytm).
 5. stavar

  stavar, ljuskänsliga sinnesceller i ögats näthinna vilka ger mörkerseende i svagt ljus.
 6. stavhopp

  stavhopp, gren i friidrott.

 7. Stavanger

  Stavanger, kommun i Rogaland fylke, sydvästra Norge.

 8. stavkyrka

  stavkyrka, träkyrka med väggar av stående virke (se stavkonstruktion).
 9. stavar

  stavar,  benämning på stavformiga bakterier.
 10. stavkonstruktion

  stavkonstruktion, stavverk, byggnadsteknik med ramverk av hörnstolpar intappade i syllar och med väggar av lodräta, i varandra spontade eller falsade plankor, ”stavar”.