1. stavkyrka

  stavkyrka, träkyrka med väggar av stående virke (se stavkonstruktion).
 2. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 5. djurornamentik

  djurornamentik är ett sätt att pryda föremål med bilder av djur.
 6. Ör

  Ör, f.d. församling i Växjö kommun, Småland (Kronobergs län).
 7. stavkonstruktion

  stavkonstruktion, stavverk, byggnadsteknik med ramverk av hörnstolpar intappade i syllar och med väggar av lodräta, i varandra spontade eller falsade plankor, ”stavar”.

 8. Loms stavkyrka

  Loms stavkyrka, kyrka i Loms kommun, Innlandet fylke, Norge.

 9. Urnesstil

  Urnesstil, slutfas i nordisk djurornamentik under 1000-talets andra hälft och tidigt 1100-tal.
 10. stavkyrka

  sta`vkyrka subst. ~n stavkyrkor ORDLED: stav--kyrk-an
  Svensk ordbok