1. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 2. stavkyrka

  stavkyrka, träkyrka med väggar av stående virke (se stavkonstruktion).
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.

 5. Lærdal

  Lærdal, kommun i Vestland fylke, västra Norge.

 6. Loms stavkyrka

  Loms stavkyrka, kyrka i Loms kommun, Innlandet fylke, Norge.

 7. Urnesstil

  Urnesstil, slutfas i nordisk djurornamentik under 1000-talets andra hälft och tidigt 1100-tal.
 8. stavkyrka

  sta`vkyrka subst. ~n stavkyrkor ORDLED: stav--kyrk-an
  Svensk ordbok
 9. Husaby

  Husaby, församling i Skara stift, Götene kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 1 006 invånare (2016).

 10. Notodden

  Notodden, kommun och stad i Vestfold og Telemark fylke, södra Norge.