1. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 2. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 3. tal och skrift

  tal och skrift, de mänskliga språkens främsta manifestationsformer.
 4. Rasmus Rask

  Rask, Rasmus, född 22 november 1787, död 14 november 1832, dansk språkforskare, en av de stora banbrytarna inom den jämförande indoeuropeiska språkvetenskapen.
 5. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 6. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 7. språkvetenskap

  språkvetenskap, forskningen och den organiserade kunskapen om språk och användningen av språk.
 8. ordbild

  o`rdbild subst. ~en ~er ORDLED: ord--bild-en
  Svensk ordbok
 9. gammalstavning

  gamm`alstavning subst. ~en ORDLED: gammal--stav-ning-en
  Svensk ordbok
 10. nystavning

  ny`stavning subst. ~en ~ar ORDLED: ny--stav-ning-en
  Svensk ordbok