1. stearinljus

  stearinljus, ljus tillverkat av stearin.

 2. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 3. dekantering

  dekantering, att en vätska avskiljs från en fällning eller från en annan, icke blandbar tyngre vätska.
 4. candela

  candela, beteckning cd, SI-enhet för ljusstyrka, dvs. för kvoten av ljusflöde och rymdvinkel.
 5. ljus

  ljus, lyskropp av fast, brännbart ämne kring en veke av textilfibrer.
 6. vaxer

  vaxer, ämnen tillhörande lipiderna och enligt den strikta definitionen estrar mellan fettsyror och andra alkoholer än glycerol.
 7. paraffin

  paraffin, kristallint vax som framställs ur pe­tro­leum och huvudsakligen består av mättade alifatiska kolväten med omkring tjugo kolatomer.
 8. flamma

  flamma, förbränningszon i gasfas från vilken ljus utsänds.
 9. parfym

  parfym, lösning av väldoftande essenser (eteriska oljor) av vegetabiliskt, animaliskt eller kemiskt (syntetiskt) ursprung i alkohol och vatten.
 10. stearinsyra

  stearinsyra är en fettsyra som är vanlig i naturliga fetter.