1. stearinsyra

  stearinsyra, oktadekansyra,
  CH 3(CH 2) 16COOH, mättad fettsyra (innehåller inga dubbelbindningar mellan kolatomerna), vita kristaller med smältpunkt 70 °C. Stearinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen och förekommer som glycerolester i de flesta växt- och djurfetter, i synnerhet fasta sådana.
 2. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 3. stearin

  stearin, en teknisk blandning av palmitin- och stearinsyra, med huvudsaklig användning för framställning av stearinljus.
 4. stearin

  stearin, glycerylstearat, stearinsyrans glycerolester, ett fast fett som förekommer allmänt i de naturliga fetterna, t.ex. i talg.
 5. stearinsyra

  steari`nsyra subst. ~n ORDLED: stear-in--syr-an
  Svensk ordbok
 6. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 7. stearinljus

  stearinljus, ljus tillverkat av stearin.

 8. palmitinsyra

  palmitinsyra, hexadekansyra, CH 3(CH 2) 14COOH, vita kristaller med smältpunkt 63–64 °C. Palmitinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen och förekommer som glycerid i många oljor, fetter och vaxer.
 9. candela

  candela är en enhet för ljusstyrka, det vill säga hur mycket ljus ett föremål sänder ut inom en viss rymdvinkel.
 10. margarin

  margarin, fettemulsion, huvudsakligen av typen vatten i olja, som helt eller delvis innehåller annat fett än mjölkfett.