1. stearinsyra

  stearinsyra, oktadekansyra,
  CH 3(CH 2) 16COOH, mättad fettsyra (innehåller inga dubbelbindningar mellan kolatomerna), vita kristaller med smältpunkt 70 °C. Stearinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen och förekommer som glycerolester i de flesta växt- och djurfetter, i synnerhet fasta sådana.
 2. stearinsyra

  steari`nsyra subst. ~n ORDLED: stear-in--syr-an
  Svensk ordbok
 3. fettsyror

  fettsyror, alifatiska karboxylsyror med grundformeln CH3(CH2)nCOOH.

 4. stearin

  stearin, en teknisk blandning av palmitin- och stearinsyra, med huvudsaklig användning för framställning av stearinljus.
 5. mättad förening

  mättad förening, egentligen ämne vars molekyler är sammanhållna av enbart enkelbindningar.
 6. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 7. palmitinsyra

  palmitinsyra, hexadekansyra, CH 3(CH 2) 14COOH, vita kristaller med smältpunkt 63–64 °C. Palmitinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen och förekommer som glycerid i många oljor, fetter och vaxer.
 8. kakaosmör

  kakaosmör, fett från kakaobönan.
 9. stearater

  stearater, salter eller estrar av stearinsyra.
 10. Emersol®-processen

  Emersol®-processen, metod, utvecklad av Emery Industries (numera Emery Chemicals), genom vilken man selektivt separerar fasta fettsyror från flytande med hjälp av lösningsmedel och vid reducerad temperatur.