1. Stegosaurus

  Stegosaurus, släkte dinosaurier i ordningen stegosaurier som levde under yngre jura (för ca 156–146 miljoner år sedan) och har hittats främst i västra Nordamerika.

 2. stegosaurier

  stegosaurier, eller taködlor, är en grupp fågelhöftade dinosaurier som levde för 170–87 miljoner år sedan.
 3. stegmotor

  stegmotor, inom elektrotekniken en typ av elektrisk motor vars lindningar matas med strömpulser.
 4. stegel och hjul

  stegel och hjul, stegling, straff som bestod däri att en halshuggen brottslings huvud och eventuellt högra hand efter avrättningen spikades upp på en påle, ett stegel, och hans kropp lades hel eller fyrdelad på ett respektive fyra hjul, vilka gjordes fast liggande på en respektive fyra lodrätt stående pålar.
 5. steglits

  steglits, Carduelis carduelis, art i fågelfamiljen finkar.
 6. stegling

  stegling, äldre straff, se stegel och hjul.
 7. Stegeborg

  Stegeborg, gods i Söderköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 8. Stegodon

  Stegodon, det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte elefantdjur i familjen stegodonter, som levde under pliocen och pleistocen (för ca 5–0,1 miljoner år sedan).
 9. steg

  steg se stiga
  Svensk ordbok
 10. steg

  steg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: steg-et
  Svensk ordbok