1. Stegosaurus

  Stegosaurus, släkte dinosaurier i ordningen stegosaurier som levde under yngre jura (för ca 156–146 miljoner år sedan) och har hittats främst i västra Nordamerika.

 2. stegel och hjul

  stegel och hjul, stegling, straff som bestod däri att en halshuggen brottslings huvud och eventuellt högra hand efter avrättningen spikades upp på en påle, ett stegel, och hans kropp lades hel eller fyrdelad på ett respektive fyra hjul, vilka gjordes fast liggande på en respektive fyra lodrätt stående pålar.
 3. steglits

  steglits, Carduelis carduelis, art i fågelfamiljen finkar.
 4. stegosaurier

  stegosaurier, taködlor, Stegosauria, ordning fågelhöftade dinosaurier med drygt tio släkten.
 5. steg

  steg se stiga
  Svensk ordbok
 6. steg

  steg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: steg-et
  Svensk ordbok
 7. stegräknare

  stegräknare, pedometer , mätdon för bestämning av antalet steg vid gång som medger skattning av tillryggalagd sträcka.
 8. stegling

  stegling, äldre straff, se stegel och hjul.
 9. Stege

  Stege, stad i Vordingborgs kommun, Region Sjælland, Danmark; 3 841 invånare (2015).
 10. stegmotor

  stegmotor, inom elektrotekniken en typ av elektrisk motor vars lindningar matas med strömpulser.