1. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. näringspyramid

  näringspyramid är en bild som visar förhållandet mellan de olika näringsnivåerna i en näringskedja.

 4. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 5. förbränningsmotor

  förbränningsmotor betyder egentligen ”motor med inre förbränning”.
 6. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 7. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 8. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 9. kvantitativ metod

  kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.
 10. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till mohawker bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.