1. stegbalksugn

    stegbalksugn, värmeugn för stålämnen, där ämnena parallellförflyttas med hjälp av stegbalkar som rör sig i en fram- och återgående rörelse i ugnens botten.
  2. ugn

    ugn, rum med eldfasta väggar av tegel, sten eller metall som uppvärms med förbränning eller elektricitet för att värme skall kunna överföras till något som placeras i utrymmet.