1. steglös

  ste`glös adj. ~t ORDLED: steg--lös
  Svensk ordbok
 2. steglös utväxling

  steglös utväxling, engelska continuously variable transmission, CVT, karakteristisk egenskap hos olika typer av mekaniska variatorer, där man steglöst kan ändra förhållandet mellan in- respektive utgående vridmoment och rotationshastighet.
 3. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 4. ånglok

  ånglok, ångdrivet dragfordon för järnväg.
 5. akvarell

  akvarell, målning med vattenlöslig färg (jämför akvarellfärg).
 6. okular

  okular, den lins (det linssystem) i kikare och mikroskop som placeras närmast ögat.
 7. raster

  raster, hjälpmedel som används i grafisk reproteknik för uppdelning av en bild i punkter eller linjer för att vid tryckning möjliggöra återgivning av bildens halvtoner.
 8. transmission

  transmission, inom maskintekniken den enhet som vid överföring av mekanisk energi från en roterande axel till en annan dels kopplar samman icke-koncentriska axlar med varandra, dels ändrar rotationshastighet på bekostnad av vridmoment och omvänt.
 9. portamento

  portamento, sångsätt som innebär att man med rösten steglöst glider från en ton till nästa.
 10. tryckluftsbroms

  tryckluftsbroms, indirekt verkande bromssystem på järnvägsfordon.