1. stegling

  stegling, äldre straff, se stegel och hjul.
 2. Jacob Johan Anckarström

  Anckarström, Jacob Johan, 1762–92, Gustav III:s mördare.
 3. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 4. rådbråkning

  rådbråkning, skärpning av dödsstraffet som innebar att avrättningen genomfördes (eller inleddes) genom att bödeln med hjälp av ett vagnshjul krossade eller bröt sönder armar, ben och bröstkorg på delinkventen, varpå hjulet även användes för steglingen av kroppen.
 5. stegel och hjul

  stegel och hjul, stegling, straff som bestod däri att en halshuggen brottslings huvud och eventuellt högra hand efter avrättningen spikades upp på en påle, ett stegel, och hans kropp lades hel eller fyrdelad på ett respektive fyra hjul, vilka gjordes fast liggande på en respektive fyra lodrätt stående pålar.
 6. stegla

  ste`gla verb ~de ~t ORDLED: stegl-ar SUBST.: steglande, stegling
  Svensk ordbok