1. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. näringspyramid

  näringspyramid är en bild som visar förhållandet mellan de olika näringsnivåerna i en näringskedja.

 4. Stege

  Stege, stad i Vordingborgs kommun, Region Sjælland, Danmark; 3 841 invånare (2015).
 5. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 6. förbränningsmotor

  förbränningsmotor betyder egentligen ”motor med inre förbränning”.
 7. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 8. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 9. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 10. stegstol

  stegstol, trappstol , kombinationsmöbel i form av en stol som med ett handgrepp kan vändas och då bildar en stege.