1. stegsvar

    stegsvar, engelska step response, språngsvar, utsignal från ett elektriskt eller mekaniskt system när insignalen (Heavisides stegfunktion) vid tiden t = 0 gör ett språng från värdet noll till värdet ett.
  2. stegfunktion

    stegfunktion, engelska step function, språngfunktion, uttryck för en storhet E som funktion av tiden t.