1. Brittiska imperiet

  Brittiska imperiet, engelska The British Empire, ett världsomspännande system av kolonier och erövrade, annekterade eller genom fördrag förvärvade områden, som under loppet av tre århundraden fram till 1919 fördes in under den brittiska kronan och brittisk administration och som därefter stegvis upplösts.
 2. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 3. näringskedja

  näringskedja, det stegvisa överförandet av näringsämnen genom en serie olika organismer, där varje led utgör föda för nästa.
 4. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 5. Vichyregimen

  Vichyregimen, benämning på den politiska regimen i Frankrike under den tyska ockupationen 1940–44.
 6. kommunikationsmodell

  kommunikationsmodell, arbetsredskap inom kommunikationsforskningen.
 7. sverigefinnar

  sverigefinnar, personer med finskt modersmål bosatta i Sverige, antingen som infödda eller som invandrare från Finland (sverigefinländare) och vilka oavsett medborgarskap identifierar sig med den sverigefinska etniska minoriteten.

 8. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 9. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 10. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.