1. redskap

  redskap är ett hjälpmedel som man använder när man ska utföra ett arbete eller tillverka något.
 2. stekspade

  ste`kspade subst. ~n stekspadar ORDLED: stek--spad-en
  Svensk ordbok
 3. användbar

  an`vändbar adj. ~t ORDLED: an--vänd-bar
  Svensk ordbok
 4. spade

  spa`de subst. ~n spadar ORDLED: spad-en
  Svensk ordbok
 5. steka

  ste`ka verb stekte stekt, pres. steker ORDLED: stek-er SUBST.: stekande, stekning
  Svensk ordbok