1. vibration

  vibration, svängningsrörelse i mekaniskt system.
 2. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 3. stele

  stele, arkeologisk och antikhistorisk benämning på upprättstående rektangulär, ofta gavelförsedd stenplatta, prydd med bild, inskrift eller båda i kombination.

 4. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 5. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 6. narkotika

  narkotika, singularis narkotikum, begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande.
 7. sverigefinska

  sverigefinska, den finska som talas i Sverige (jämför sverigefinnar).
 8. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 9. cis–trans-isomeri

  cis–trans-isomeri, en typ av geometrisk isomeri som uppträder i koordinationsföreningar eller i organiska föreningar med stela strukturelement, t.ex. i 1,2-disubstituerade alkener.
 10. stel kropp

  stel kropp, idealiserad kropp som inte ändrar form under inverkan av krafter.