1. stele

  stele, arkeologisk och antikhistorisk benämning på upprättstående rektangulär, ofta gavelförsedd stenplatta, prydd med bild, inskrift eller båda i kombination.

 2. vibration

  vibration, svängningsrörelse i mekaniskt system.
 3. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 4. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 5. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 6. stel kropp

  stel kropp, idealiserad kropp som inte ändrar form under inverkan av krafter.
 7. narkotika

  narkotika, singularis narkotikum, begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande.
 8. cis–trans-isomeri

  cis–trans-isomeri, en typ av geometrisk isomeri som uppträder i koordinationsföreningar eller i organiska föreningar med stela strukturelement, t.ex. i 1,2-disubstituerade alkener.
 9. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 10. sverigefinska

  sverigefinska, den finska som talas i Sverige (jämför sverigefinnar).