1. stele

  stele, arkeologisk och antikhistorisk benämning på upprättstående rektangulär, ofta gavelförsedd stenplatta, prydd med bild, inskrift eller båda i kombination.

 2. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 3. vibration

  vibration, svängningsrörelse i mekaniskt system.
 4. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 5. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 6. sverigefinska

  sverigefinska, den finska som talas i Sverige (jämför sverigefinnar).

 7. rörelse

  rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.
 8. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 9. stele

  stele, ledningsvävnaden, särskilt den primära, i växters stam och rot.
 10. narkotika

  narkotika, singularis narkotikum, begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande.