1. stelning

  stelning, ett flytande ämnes övergång till fast fas.
 2. stelningspunkt

  stelningspunkt, detsamma som fryspunkt.
 3. smältning

  smältning, ett fast ämnes övergång till vätska.
 4. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 5. amalgam

  amalgam, fast eller flytande legering av kvicksilver och en eller flera andra metaller.
 6. termoelast

  termoelast, fysikaliskt tvärbunden elast.
 7. konsolidering

  konsolidering, process som leder till att ett sediment, en jordart eller en magma övergår till en fast, sammanhållen bergart.
 8. glas

  glas, vulkaniskt glas, underkyld lava i metastabilt (instabilt) tillstånd med en struktur lik en silikatsmälta.
 9. likvidustemperatur

  likvidustemperatur, materialteknisk term för den högsta temperatur ett fast material kan ha innan det övergår till en smälta.
 10. peritektikum

  peritektikum, materialteknisk term för jämvikt mellan tre faser vid en viss bestämd temperatur ( peritektisk temperatur).