1. stelning

  stelning, ett flytande ämnes övergång till fast fas.
 2. stelningspunkt

  stelningspunkt, detsamma som fryspunkt.
 3. smältning

  smältning, ett fast ämnes övergång till vätska.
 4. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 5. konsolidering

  konsolidering, process som leder till att ett sediment, en jordart eller en magma övergår till en fast, sammanhållen bergart.
 6. amalgam

  amalgam, fast eller flytande legering av kvicksilver och en eller flera andra metaller.
 7. likvidustemperatur

  likvidustemperatur, materialteknisk term för den högsta temperatur ett fast material kan ha innan det övergår till en smälta.
 8. termoelast

  termoelast, fysikaliskt tvärbunden elast.
 9. gropugn

  gropugn, ugn täckt av ett horisontellt lock, där nyss gjutna stål- eller metallämnen (göt) ställs ned för att temperaturen skall utjämnas under stelningen.
 10. peritektikum

  peritektikum, materialteknisk term för jämvikt mellan tre faser vid en viss bestämd temperatur ( peritektisk temperatur).