1. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 2. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 3. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. flinta

  flinta, bergart som består av en blandning av de två mineralen kalcedon (mikrokristallin kvarts, SiO 2) och opal (amorf SiO 2· nH 2O).
 6. forntid

  forntid är namnet på den äldsta och längsta delen av människans tid på jorden.
 7. metaller

  metaller är en stor grupp av grundämnen som leder elektricitet och värme bra.

 8. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 9. tempel

  tempel, kultbyggnad eller gudahus, vanligen gällande utomkristna förhållanden.
 10. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.