1. Frimurarorden

  Frimurarorden, benämning på ett i flera länder förekommande och vad ritualen beträffar hemligt ordenssällskap.
 2. San Marino

  San Marino är huvudstad i landet San Marino och har 4 400 invånare.
 3. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 4. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 5. knoster

  knoster [knås´-] subst. knostret, plur. ~, best. plur. knostren el. ~na ORDLED: knostr-et
  Svensk ordbok