1. stenart

  stenart, äldre benämning på såväl bergarter som mineral.
 2. sarkofag

  sarkofag, ursprungligen en likkista av kalksten som ansågs förtära den döda kroppen.
 3. kalkalger

  kalkalger, arter i rödalgsfamiljen Corallinaceae; vissa andra rödalger kan också vara kalkbildande.
 4. suomusjärvikulturen

  suomusjärvikulturen, mesolitisk kultur i Finland ca 7300–ca 4200 f.Kr.
 5. egyptisk konst

  egyptisk konst, i det forntida Egypten ett samhällsfenomen med helt andra funktioner än de som nu vanligen förknippas med begreppet konst.
 6. Bo Klevert

  Klevert, Bo, född 1942, silversmed.
 7. stenfasad

  stenfasad, fasad med beklädnad av natursten eller av stenartade konstmaterial som tegel och betong.
 8. hantverk

  hantverk, produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen.
 9. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 10. lapis

  la´pis subst. ~en ORDLED: lapis-en
  Svensk ordbok