1. stenfalk

  stenfalk är en art i familjen falkfåglar.
 2. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 3. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 4. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).
 5. rovfåglar

  rovfåglar är fåglar som lever av att döda och äta andra djur.
 6. Sareks nationalpark

  Sareks nationalpark, nationalpark i nordvästra Lappland; 197 000 ha, inrättad 1909.
 7. fjällfauna

  fjällfauna, djurlivet i bergstrakter, främst ovanför skogsgränsen.
 8. falkar

  falkar, äkta falkar, Falconinae, underfamilj falkfåglar med 45 arter utbredda över alla kontinenter utom Antarktis.
 9. Tjeckien

  Tjeckien, stat i Centraleuropa.

 10. jaktfalk

  jaktfalk är en art i familjen falkfåglar.