1. stenfalk

  stenfalk är en art i familjen falkfåglar.
 2. falkar

  falkar, äkta falkar, Falconinae, underfamilj falkfåglar med 45 arter utbredda över alla kontinenter utom Antarktis.
 3. rovfåglar

  rovfåglar är fåglar som lever av att döda och äta andra djur.
 4. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.

 5. jaktfalk

  jaktfalk är en art i familjen falkfåglar.
 6. tornfalk

  tornfalk är en art i familjen falkfåglar.
 7. Sareks nationalpark

  Sareks nationalpark, nationalpark i nordvästra Lappland; 197 000 ha, inrättad 1909.
 8. fjällfauna

  fjällfauna, djurlivet i bergstrakter, främst ovanför skogsgränsen.

 9. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 10. lärkfalk

  lärkfalk är en art i familjen falkfåglar.