1. Wilhelm Stenhammar

  Stenhammar, Wilhelm, född 7 februari 1871, död 20 november 1927, tonsättare, pianist och dirigent; jämför släktartikel Stenhammar.
 2. Stenhammar

  Stenhammar, slott i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 3. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.
 4. Richard Wagner

  Wagner, Richard, född 22 maj 1813, död 13 februari 1883, tysk tonsättare, dirigent och författare.
 5. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 6. Bo Bergman

  Bergman, Bo, född 6 oktober 1869, död 17 november 1967, författare, teater- och litteraturkritiker, posttjänsteman; ledamot av Svenska Akademien från 1925, fil. hedersdoktor 1945.
 7. Elfrida Andrée

  Andrée, Elfrida, född 19 februari 1841, död 11 januari 1929, organist, dirigent och tonsättare, landets första kvinnliga organist; syster till Fredrika Stenhammar.
 8. Stenhammar

  Stenhammar, släkt, enligt uppgift härstammande från bönder i Hamra i Västra Stenby socken i Östergötland, vilken sockens namn tidigare var Sten.
 9. Johan Stenhammar

  Stenhammar, Johan, 1769–99, skald, ledamot av Svenska Akademien från 1797; jämför släktartikel Stenhammar.
 10. Christian Stenhammar

  Stenhammar, Christian, 1783–1866, präst, politiker, naturvetare; jämför släktartikel Stenhammar.