1. stenkast

  stenkast, stenar som vid sprängning kastats onormalt långt jämfört med det övriga lossprängda berget.
 2. stenkast

  stenkast, ett äldre, vagt längdmått, motsvarande 30–70 m, numera använt om något i rummet närliggande.
 3. stenkast

  ste`nkast subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sten--kast-et
  Svensk ordbok
 4. Stenka Razin

  Razin, Stepan ( Stenka), 1630–71, ledare för ett bondeuppror i Ryssland 1670–71.
 5. bondeuppror

  bondeuppror, väpnade revolter från bondebefolkningen mot olika former av förtryck från makthavarnas sida.
 6. Stenka Rasin

  Rasin, Stepan ( Stenka), rysk upprorsledare, se Razin.
 7. bergsprängning

  bergsprängning, utnyttjande av sprängämne i eller mot berg i huvudsakligt syfte att bryta loss detta från dess ursprungliga läge, s.k. losshållning.
 8. kosacker

  kosacker, medlemmar av oberoende grupper av bönder och krigare med ursprungliga boplatser i stäppområdet norr om Kaspiska och Svarta haven.
 9. portvin

  portvin, starkvin från norra Portugal.

 10. försiktig sprängning

  försiktig sprängning, sprängning där begränsningar införts för att undvika skador från t.ex. markvibrationer, stötvågor i luft eller vatten och stenkast.