1. stenkol

  stenkol, bituminöst kol , svart sedimentär bergart med en kolhalt av 84–91 %.
 2. stenkolstiden

  stenkolstiden, stenkolsperioden, äldre benämning på den geologiska perioden karbon.
 3. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 4. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 5. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 6. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 7. stenkolsgas

  stenkolsgas, brännbar gas, producerad i gasverk eller koksverk med stenkol som råvara; se stadsgas.
 8. stenkolstjära

  stenkolstjära, svart, trögflytande organisk vätska eller halvfast blandning av hundratals ämnen, se tjära.
 9. energikälla

  energikälla, naturtillgång eller naturfenomen som kan omvandlas till energiformerna ljus, rörelse och värme.
 10. bränsle

  bränsle, ämne eller material med kemiskt eller på annat sätt bunden energi.