1. stenkolstjära

  stenkolstjära, svart, trögflytande organisk vätska eller halvfast blandning av hundratals ämnen, se tjära.
 2. stenkolstjära

  ste`nkolstjära subst. ~n ORDLED: sten-kols--tjär-an
  Svensk ordbok
 3. tjära

  tjära, mörk, trögflytande vätska som framställs genom torrdestillation av vissa organiska ämnen.
 4. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 5. fenol

  fenol, beteckning för karbolsyra, hydroxibensen, C6H5OH, den enklaste aromatiska hydroxiföreningen.

 6. kinolin

  kinolin, färglös vätska med obehaglig lukt, tidigare utvunnen ur stenkolstjära.
 7. naftalen

  naftalen, äldre benämning naftalin, C 10H 8, vitt kristallint ämne med stark lukt.
 8. bitumen

  bitumen, mörkbrunt till svart material med bindande förmåga, huvudsakligen bestående av en blandning av kolväten.
 9. kreosot

  kreosot, kreosotolja, destillationsprodukt från trätjära eller stenkolstjära.
 10. anilinfärgämne

  anilinfärgämne, tjärfärgämne bestående av organiska syntetiska ämnen, utvunna ur anilin, toluidin eller anilinoljor, som i sin tur utvinns ur stenkolstjära.