1. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 2. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 3. Jeriko

  Jeriko är en stad på Västbanken mellan Israel och Jordanien och har cirka 21 000 invånare.
 4. mur

  mur är ett smalt och långsträckt byggnadsverk som ofta tillverkas av sten, betong eller tegelsten.
 5. Viborg

  Viborg, ryska Vyborg, finska Viipuri, stad i länet (oblast) Leningrad, Ryska federationen; 80 000 invånare (2010).

 6. hoppspindlar

  hoppspindlar, Salticidae, familj spindlar med världsvid utbredning och cirka 4 500 kända arter (fler än i någon annan spindelfamilj), varav cirka 45 i Sverige.

 7. harlekinspindel

  harlekinspindel, Salticus scenicus, art i familjen hoppspindlar.
 8. biotopskydd

  biotopskydd, form av skydd för naturvärden i skog och odlingslandskap, vilket inrättas med stöd av miljöbalken.
 9. befästningskonst

  befästningskonst, vetenskapen om terrängens omdaning för stridsändamål.
 10. härfågel

  härfågel, Upupa epops, den enda arten i familjen härfåglar ( Upupidae).