1. stenografi

  stenografi, skriftsystem konstruerat för att göra det möjligt att skriva snabbare än med det skriftsystem ( långskriften) som historiskt vuxit fram för ett visst språk.
 2. stenograf

  stenogra´f subst. ~en ~er ORDLED: steno-graf-en
  Svensk ordbok
 3. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 4. Melins stenografi

  Melins stenografi, system för snabbskrift, konstruerat av Olof W. Melin med utgångspunkt i ett system av Gabelsberger.
 5. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 6. stenografera

  stenografe´ra verb ~de ~t ORDLED: steno-graf-er-ar SUBST.: stenograferande, stenografering; stenografi
  Svensk ordbok
 7. stenografi

  stenografi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: steno-graf-in
  Svensk ordbok
 8. Pitmans stenografi

  Pitmans stenografi, ett av världens mest spridda stenografiska system, konstruerat av britten Sir Isaac Pitman (1813–97); första versionen 1837.
 9. -graf

  -graf substantivisk slutled ~en ~er ORDLED: --graf-en
  Svensk ordbok