1. amfiteater

    amfiteater, byggnad avsedd för gladiatorspel, djurstrider m.m., vanligen med elliptisk arena och trappstegsformade åskådarplatser som koncentriskt omger arenan.
  2. stensättare

    ste`nsättare subst. ~n äv. stensättarn, plur. ~, best. plur. stensättarna ORDLED: sten--sätt-ar-en
    Svensk ordbok
  3. Östergötland

    Östergötland, landskap i Götaland.