1. stensöta

  stensöta, Polypodium vulgare, art i familjen stensöteväxter.
 2. stensöta

  ste`nsöta subst. ~n stensötor ORDLED: sten--söt-an
  Svensk ordbok
 3. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 4. stensötor

  stensötor, Polypodium, släkte stensöteväxter som omfattar 75 arter ormbunkar och har världsvid utbredning.
 5. Polypodium

  Polypodium, det vetenskapliga namnet på ormbunkssläktet stensötor.
 6. klyvöppning

  klyvöppning är en öppning i bladets eller stjälkens yttersta cellskikt. Klyvöppningar kan öppnas och stängas efter behov och släpper in och ut gaser som koldioxid, syre och vattenånga.
 7. ekdyson

  ekdyson, ecdyson, steroidhormon hos insekter vilket utlöser hudömsning och i vissa fall svarar för att diapausen hos fullbildade insekter bryts.
 8. stensöteväxter

  stensöteväxter, Polypodiaceae , familj ormbunkar som omfattar ca 550 arter och har världsvid utbredning, med tyngdpunkten i tropikerna.
 9. ormbunke

  or`mbunke subst. ~n ormbunkar ORDLED: orm--bunk-en
  Svensk ordbok