1. stensatt

  ste`nsatt adj., neutr. ~ ORDLED: sten--satt
  Svensk ordbok
 2. Olympia

  Olympia var platsen för de olympiska spelen i antikens Grekland.
 3. terrass

  terrass, inom trädgårdskonst och landskapsarkitektur en plan, anlagd avsats.
 4. grekisk trädgårdskonst.

  grekisk trädgårdskonst. De äldsta omvittnade trädgårdarna i Grekland fanns kring helgedomarna, t.ex. utanför Athen (Afrodite) och Kyrene (Zeus-templet).
 5. glacis

  glacis, stensatt sluttning på t.ex. vågbrytare eller strand, bestående av rå eller bearbetad sten eller betongblock.
 6. Abbekås

  Abbekås, tätort i Skurups kommun, Skåne (Skåne län), 15 km väster om Ystad; 757 invånare (2016).

 7. gård

  gård, bebyggd tomt, vanligen i betydelsen bondgård; i sydsvenskt språkbruk detsamma som jordbruksenhet (jämför helgård, hemman).
 8. brunn

  brunn, grävt eller borrat hål i marken vilket används för att utvinna vatten, olja eller gas.
 9. patio

  patio, spansk variant av det antika boningshusets kringbyggda gård (atriet), ofta stensatt och med springbrunn.
 10. Steglarp

  Steglarp, by i Fuglie församling i sydvästra Skåne, känd bl.a. för sina talrika bronsåldershögar, varav många är välbevarade och markant synliga i det öppna landskapet.