1. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 2. Kuk

  Kuk, arkeologisk fyndplats i det sanka höglandet i centrala Papua Nya Guinea.

 3. yxa

  yxa, kraftigt huggredskap bestående av ett yxhuvud av sten eller metall försett med en eller två eggar, samt därtill hörande skaft.
 4. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 5. Doggerland

  Doggerland, tidigare landområde i Nordsjön som översvämmades för cirka 8 000 år sedan.

 6. pålbyggnadskultur

  pålbyggnadskultur, samlingsbenämning på forntida bosättningar på pålburna timmerplattformar.

 7. Leubingen

  Leubingen, samhälle norr om Erfurt i Sachsen-Anhalt, Tyskland, där en stor gravhög från tidig bronsålder tillhörande aunjetitzkulturen (ca 2000–1500 f.Kr.) undersökts.
 8. cirkumpolär stenålder

  cirkumpolär stenålder, ett uttryck använt för att markera vidsträckta kultursamband i tundraregionen och barrskogsregionen, tajgan.
 9. Papua Nya Guinea

  Papua Nya Guinea, stat i västra Stilla havet.

 10. Niah

  Niah, ort i norra Sarawak, Malaysia.