1. stereotyp

  stereotyp, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår.
 2. stereo

  stereo, stereofoni, upptagning och återgivning av ljud via två eller flera kanaler med syfte att även överföra riktningsinformation från det upptagna ljudfältet.
 3. stereoseende

  stereoseende, stereoskopiskt seende, förmågan att uppleva omgivningen i tre dimensioner med hjälp av skillnader i de båda ögonens bilder.

 4. stereotyp

  stereotyp, helgjuten tryckform.
 5. stereoisomeri

  stereoisomeri, form av isomeri som beror på att atomerna i kemiska föreningar med samma konstitutionsformel har olika arrangemang i rymden.
 6. stereotypi

  stereotypi, upprepande av ett visst beteende: man gör t.ex. samma rörelse med händerna, repeterar samma ord, går samma sträcka, ritar samma motiv om och om igen.
 7. stereoselektivitet

  stereoselektivitet, fenomenet att en kemisk förening vid en reaktion bildar olika mängder av stereoisomera produkter, beroende på att ett kemiskt reagens attackerar en atom företrädesvis från ett håll.
 8. stereokemi

  stereokemi, läran om molekylers struktur i tre dimensioner och därav betingade kemiska och fysikaliska egenskaper.
 9. stereotypi

  stereotypi, framställning av en helgjuten tryckform genom avgjutning från en vanlig högtrycksform.
 10. stereognosi

  stereognosi, förmågan att med hjälp av känseln känna igen ett föremål utifrån dess form, t.ex. ett mynt eller en nyckel i handen.